A helyszíni felmérést végző, megfelelő speciális szaktudással rendelkező személy azonosítja a kockázatokat, elvégzi a kockázatbecsléshez szükséges helyszíni méréseket (pl.: hőmérsékletmérés a kockázatosnak ítélt pontokon). A vizsgálat során meghatározza a lehetséges veszélyforrásokat, teljes körűen ellenőrzi a fokozott Legionella kockázatot jelentő közegeket, vizsgálja az üzemeltetés körülményeit, személyi és tárgyi feltételeit.