A helyszíni felmérés, a laboratóriumi vizsgálatok és az előzetesen megkért adatok birtokában elkészített kockázatbecslési dokumentáció a kockázatok azonosításán, jellemzésén túl kiterjed azokra a

  1. a) speciális módszerekre, amelyekkel a Legionella baktériummal történő fertőződés megelőzhető, vagy
  2. b) ha a megelőzés nem megvalósítható, akkor olyan módszerekre, amelyekkel a Legionella baktérium expozíció kockázata felügyelhető.

Megbízás alapján elvégezzük a tevékenységet végzők oktatását, hiszen a munkáltató köteles a munkavállalókat vagy azok képviselőit tájékoztatni a Legionella baktérium expozíció azonosított kockázatáról, és azokról az eljárásokról, amelyek a kockázat kezelését szolgálják.

A tevékenységet végző személyeknek rendelkezniük kell megfelelő képességgel, tapasztalattal, útmutatással, információval, képzéssel és eszközökkel, amelyek lehetővé teszik feladataik hozzáértő és biztonságos elvégzését. Ismerniük kell különösen:

  1. a) a lehetséges forrásokat, és az általuk jelentett kockázatot,
  2. b) az érintettek védelmére alkalmazandó intézkedéseket, beleértve az óvintézkedéseket és azok jelentőségét,
  3. c) az ellenőrzések hatékonyságát biztosító intézkedéseket, és azok jelentőségét.