Partnerünk akkreditált laboratóriumában történik a kockázatértékeléshez szükséges legionella csíraszám meghatározása vízmintából.

Laboratóriumi elemzés:

A mintavételi helyeket úgy kell kiválasztani, hogy jellemzőek legyenek az egész rendszerre.

A mintákat környezeti hőmérsékleten és közvetlen fénytől védve kell tartani. A törlet- és vízmintákat ajánlott még a mintavétel napján feldolgozni, vagy a következő napon, és addig hűtőben tartani (ISO 11731 (20)).

A mintavételi szabályok betartása kiemelt fontosságú! A helytelenül gyűjtött minták megnehezítik a kapott eredmények értelmezését.

A legionellák a bakteriológiai gyakorlatban szokványosan használt táptalajokon nem, csak kiegészített táptalajokon nőnek. Az inkubálás hosszú, a táplemezeket 2°C-‐on kell inkubálni 10 napig, biztosítva a megfelelő páratartalmat.

Azonban a Legionella baktériumok jelenlétének megbízható kimutatása technikailag nehéz, és speciális laboratóriumi hátteret igényel. Az eredmények értelmezése is nehéz; a negatív vizsgálati eredmény nem zárja ki Legionella baktériumok jelenlétét. Fordított esetben egy pozitív eredmény sem jelenti feltétlenül a kontroll hiányát, hiszen szinte minden természetes vízforrásban fellelhetőek Legionella baktériumok.

Az ellenőrzések és vizsgálatok eredményeit kellőképpen tapasztalt és hozzáértő személynek kell értelmeznie, ha szükséges, azonnali intézkedéseket kell foganatosítani.