A betegség elleni küzdelem fő eszköze a megelőzés, a víz-, hűtő- és egyéb rendszerekben található legionellák szaporodását elősegítő tényezők kiküszöbölése.

A Legionella-fertőzés szempontjából kockázatot jelentő rendszerek tulajdonosa vagy üzemeltetője felelősséggel tartozik az adott rendszer kockázatbecslésének elvégzéséért, és a megfelelő szabályozó intézkedések szükség szerinti alkalmazásáért. Amennyiben adott esetben egy rendszer Legionella baktériumokat terjesztő szerepe nem zárható ki, és rendszeres ellenőrzése dokumentáltan nem bizonyítható, a tulajdonos vagy üzemeltető felelősségre vonható.

Sürgősségi intézkedések

A sürgős ellenintézkedéseket a járvány felismerését követően – de csak a vízminták levétele után – a lehető leggyorsabban végre kell hajtani. A nélkülözhető berendezések (például pezsgőfürdők, a légkondicionáló rendszerhez kapcsoltan működő hűtőtornyok) a mintavétel és a közegészségügyi intézkedések megtörténtéig kikapcsolással tehetők biztonságossá. El kell végezni a kockázatbecslést, továbbá meg kell hozni a sürgős intézkedéseket. Az intézkedések pontos megválasztása a kockázatbecslés eredményétől és a rendelkezésre álló epidemiológiai bizonyítékoktól függ.

Hosszú távú intézkedések

A hosszú távú intézkedéseket egy, a rendelkezésre álló epidemiológiai információkkal összekapcsolt, alapos kockázatbecslés alapján kell megválasztani. Az intézkedések akkor lesznek tartósan hatékonyak, ha azok betartásához szigorúan ragaszkodunk. Valószínű, hogy a jelenlegi vízrendszer műszaki átalakítására, a monitoring rendszer fejlesztésére, valamint a vezetés és a személyzet képzésére is szükség lesz.

Hozzászólások

Legyen Ön az első hozzászóló.

Válasz


*